Уманський НУС | сьогодні: 02.10.2020

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ЗЕРНО-ПРОСАПНІЙ СІВОЗМІНІ НА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ

Автор(и) Лагуш Н. І., кандидат с.-г. н., доцент кафедри агрохімії та ґрунтознавства, Львівський національний аграрний університет
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2019 номер журналу №2, 2019
сторінки 25-28 індекс УДК 631.559:633.11: 633.32
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-2-25-28 (Лінк)
Аннотація Наведено результати багаторічних досліджень у польовому стаціонарному досліді з вивчення впливу застосування добрив у зерно-просапній сівозміні на агрохімічні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту, кормову продуктивність конюшини лучної. Встановлено, що лише органічна система удобрення цукрових буряків з насиченням сівозміни 17,5 т/га органіки сприяла відтворенню вмісту гумусу впродовж п’яти ротацій сівозміни та покращенню фізико-хімічних властивостей ґрунту. За органо-мінеральної системи удобрення відновлення гумусу та зниження показників кислотності ґрунту відбувається лише за найбільшого насичення сівозміни органічними добривами. Найвищу продуктивність формує конюшина лучна за органо-мінеральної системи удобрення попередника з насиченням сівозміни 15 т/га органічних добрив і мінеральні добрива (сума NPK 1030), що забезпечило приріст 35 % зеленої маси, 37 % – сухих речовин і 43 % кормових одиниць
Ключові слова темно-сірий опідзолений ґрунт, системи удобрення, зелена маса, кормові одиниці, перетравний протеїн.
Завантажити файл    (завантажень: 91)