Уманський НУС | сьогодні: 13.02.2023

ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОМІДОРІВ ЗА ДІЇ ТЕБУКОНАЗОЛУ

Автор(и) Буйна О.І., , аспірант, Вінницький державний педагогічний університет
Рогач В. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Кур’ята В. Г., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Рубрика Фізіологія рослин
рік 2016 номер журналу №2, 2016
сторінки 72-76 індекс УДК [581.1:582.926.2]:661.162.65
Індекс DOI
Аннотація Стаття присвячена вивченню впливу триазолпохідного антигіберелінового препарату тебуконазолу (EW-250) на морфометричні показники і врожайність культури помідорів сорту Бобкат. Результати досліджень свідчать, що обробка насаджень 0,025%-м розчином препарату у фазу бутонізації оптимізувала процес формування фотосинтетичного апарату культури в ценозі та збільшувала урожайність. Встановлено, що за дії інгібітора росту знижувалася висота рослин, зменшувалась кількість листків на рослині та площа листкової поверхні. Показники мас сирої і сухої речовини листків за дії тебуконазолу були близькими до контролю. Досліджено, що препарат зумовлював збільшення питомої поверхневої щільності листка за рахунок розростання клітин основної асиміляційної тканини – хлоренхіми та зростання об’єму клітин стовпчастої паренхіми, що компенсувало зменшення площі листя, кількості листків на рослині та показника листкового індексу. Одночасно відбувалося зростання вмісту хлорофілу та хлорофільного індексу. Вказані зміни зумовили підвищення показника чистої продуктивності фотосинтезу рослин помідорів і призводили до суттєвого зростання донорного потенціалу, утворення надлишку асимілятів, наслідком чого було збільшення урожайності культури.
Ключові слова Solánum lycopérsicum L., ретардант, тебуконазол, морфогенез, мезоструктура, фотосинтетичний апарат, урожайність
Завантажити файл    (завантажень: 640)