Уманський НУС | сьогодні: 21.04.2023

№2, 2016, 2016

1 Харитонов М.М.
Чабан І.П.
АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА САДОПРИДАТНОСТІ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ НІКОПОЛЬСЬКОГО МАРГАНЦЕВОРУДНОГО РОДОВИЩА
УДК: 634.11:62, стор. 3-7, завантажень (754)
2 Шепілова Т.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ В ПОСІВАХ СОЇ
УДК: 633.52:631.5, стор. 7-10, завантажень (636)
3 Павлюченко І.С.
Шевченко К.С.
Лісовий І.О.
Думенко К.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОШУВАННЯ МОНОМЕТАЛЕВИХ І ЗМІЦНЕНИХ ДВУШАРОВИХ ЛЕЗ ПРОРІЗАЮЧОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ
УДК: 620.193.95, стор. 10-13, завантажень (560)
4 Бомба М.Я. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИ ГРУНТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
УДК: 631.147:338.432, стор. 13-18, завантажень (598)
5 Патика В.П.
Кириленко Л.В.
ФІТОПАТОГЕННІ БАКТЕРІЇ КОЗЛЯТНИКУ СХІДНОГО
УДК: 579.64:631.461.5: 633.31/37, стор. 18-22, завантажень (909)
6 Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Доронін В. В.
Будовський М.Д.
ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА ЯКІСТЬ МАТОЧНИХ КОРЕНЕПЛОДІВ ТА НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗА ОБРОБКИ ПОСІВІВ МАТОЧНИКІВ
УДК: 633.63: 631. 531.12, стор. 22-28, завантажень (609)
7 Улянич О.І.
Діденко І.А.
ЯКІСТЬ РОЗСАДИ СЕЛЕРИ ЧЕРЕШКОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ
УДК: 582.794.1, стор. 28-31, завантажень (726)
8 Ушкаренко В.О.
Лиховид П.В.
РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНОЛОГІЇ В ЗРОШУВАНИХ УМОВАХ СУХОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 519.237.5: 635.67: 631.5 (477.72), стор. 31-35, завантажень (684)
9 Василишина О.В. ЗМІНИ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН, ХЛОРОГЕНОВОЇ ТА КАВОВОЇ КИСЛОТ В ПЛОДАХ ВИШНІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ЗА ЇХ ОБРОБКИ РЕЧОВИНАМИ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ
УДК: 664.8.032:634.23, стор. 35-38, завантажень (884)
10 Пустовіт С.В.
Котков В.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДООБМОЛОТУ КОЛОСОВОГО ВОРОХУ
УДК: 631.354.2:632.945:631.811.98:633.16, стор. 38-41, завантажень (385)
11 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЯБЛУК СОРТУ ГОЛДЕН ДЕЛІШЕС ЗА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ Й ІМІТАЦІЇ ТОРГОВОГО ОБОРОТУ
УДК: 621.796:634.11.002.71, стор. 41-44, завантажень (615)
12 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Полянецька І.О.
АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БІЛКА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ ТА ЛІНІЇ
УДК: 665.939.4:633.11, стор. 44-48, завантажень (372)
13 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ
УДК: 664.64.016.3:664.71, стор. 48-52, завантажень (314)
14 Балабак О.А.
Любич В.В.
БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ БІЛКА ФУНДУКА ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
УДК: 631.354.2:632.945:631.811.98:633.16, стор. 52-56, завантажень (707)
15 Поліщук В.В.
Балабак А. Ф.
Варлащенко Л. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ЖИМОЛОСТІ ЇСТІВНОЇ (LONICERA EDULIS TURCZ.)
УДК: 631.535:581.165.7:582.971.1, стор. 56-61, завантажень (623)
16 Миколайко В. П.
Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Доронін В. В.
ЯКІСТЬ НАСІННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ДРАЖИРУВАННЯ
УДК: 633.63:631.531.12, стор. 61-64, завантажень (438)
17 Полторецька Н. М.
Полторецький С.П.
Білоножко В.Я.
МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ
УДК: 633.15:631.52, стор. 64-69, завантажень (306)
18 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
СТВОРЕННЯ НОВИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ГІБРИДИЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНО ВІДДАЛЕНИХ СОРТІВ
УДК: 631.527.581.143:633.11, стор. 69-72, завантажень (489)
19 Буйна О.І.
Рогач В. В.
Кур’ята В. Г.
ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОМІДОРІВ ЗА ДІЇ ТЕБУКОНАЗОЛУ
УДК: [581.1:582.926.2]:661.162.65, стор. 72-76, завантажень (673)
20 Туренко В.П.
Горяінова В.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ ПРОТРУЙНИКІВ В ОБМЕЖЕННІ РОЗВИТКУ БОРОШНИСТОЇ РОСИ ТА СЕПТОРІОЗУ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ
УДК: [632.4:633.11„321„]:632.937, стор. 76-80, завантажень (400)
21 Поліщук В.В.
Щерба І.В.
МОРФОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КУЛЬТИВОВАНИХ В УКРАЇНІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PRUNUS L.
УДК: 631.527:577.2:634.21:634.23, стор. 80-83, завантажень (564)
22 Поліщук В.В.
Турчина С.Я.
БОТАНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОРФОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОДУ CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NESS. ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ
УДК: УДК 582.988:712.3(477.4), стор. 83-87, завантажень (1236)