Уманський НУС | сьогодні: 06.01.2023

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ШКІДНИКІВ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и) Мостов’як С.М., канд. с.-г. наук, , Уманський національний університет садівництва
Рубрика 202 "Захист і карантин рослин"
рік номер журналу №1, 2022
сторінки 122-127 індекс УДК 632.7 : 634.723.1: 595
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2022-1-122-127 (Лінк)
Аннотація Cтаття присвячена уточненню видового складу шкідників смородини чорної (Ribes nigrum L.) у Правобережному Лісостепу України. Впродовж 2005-2020 рр. у насадженнях смородини чорної виявлено 29 видів комах-фітофагів із 15 родин 7 рядів та 2 види кліщів-фітофагів (Cecidophyopsis ribis Westw., Tetranychus urticae Koch.). Найбільшу частку (29% від загальної кількості виявлених видів) в структурі комах-шкідників займали представники ряду твердокрилі (Coleoptera), серед яких найпоширенішим і шкідливим є златка смородинова вузькотіла (Agrilus viridis L. ab aubei C-C.). Шкідники з ряду лускокрилі (Lepidoptera) були представлені 7 видами з 5 родин і у структурі шкідливого ентомокомплексу займали 24%. Найбільш шкідливими представниками цього ряду є склівка смородинова (Aegeria tipuliformis Cl. (Synanthedon tipuliformis Cl.)) і листокрутка смородинова кривовуса (Pandemis ribeana Hb.). Частка ряду рівнокрилих (Homoptera) у структурі комплексу комах-фітофагів становила 17%, які були представлені п’тьма видами шкідників із родини Aphididae (попелиці), серед яких домінантним є попелиця смородинова пагонова (Aphis schneideri Born). Комахи-фітофаги з рядів напівтвердокрилі (Hemiptera), перетинчастокрилі (Hymenoptera), двокрилі (Diptera) і прямокрилі (Orthoptera) були представлені лише 1-4 видами та за щільністю популяцій і шкідливістю не мали господарського значення. Також було виявлено два види рослиноїдних кліщів - смородиновий бруньковий (Cecidophyopsis ribis Westw.) і звичайний павутинний кліщ (Tetranychus urticae Koch.). За трофічною спеціалізацією домінували комахи поліфаги, а за життєвими формами – фітофіли (дендробіоти).
Ключові слова шкідники, смородина чорна (Ribes nigrum L.), моніторинг, видовий склад
Завантажити файл    (завантажень: 79)