Уманський НУС | сьогодні: 23.10.2023

№1, 2022, 2022

1 Бойко І.І.
Грищенко В. О.
Климович Н.М.
Заболотна А. В.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВЕГЕТАТИВНОЇ МАСИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ВЕГЕТАЦІЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-3-7
УДК: 633.17:631.527.5:631.5(477.7), стор. 3-7, завантажень (179)
2 Борщенко В.В.
Лавринюк О.О.
Фарафонов С.Ж.
Ткачова І.В.
Бернацький А.О.
ОТРУЙНІ ТА ШКІДЛИВІ РОСЛИНИ ПРИРОДНИХ ПАСОВИЩ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-8-17
УДК: 633.2:633.3:632.5.01/.08, стор. 8-17, завантажень (192)
3 Безвіконний П.В.
М’ялковський Р.О.
Кравченко В.С.
РІСТ І РОЗВИТОК БУРЯКА СТОЛОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СПОСОБІВ МУЛЬЧУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-18-22
УДК: 635.11: 631.544.7, стор. 18-22, завантажень (170)
4 Новак В.Г.
Новак А.В.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2020–2021 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-23-26
УДК: 551.5:477.46, стор. 23-26, завантажень (292)
5 Улянич О.І.
Шевчук К.М.
ВПЛИВ СОРТИМЕНТУ НА РОСТОВІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-27-31
УДК: 551.5:477.46, стор. 27-31, завантажень (96)
6 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Черно О.Д.
ВПЛИВ ВАПНУВАННЯ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-32-36
УДК: 631.415.1 :631.82: 633.11, стор. 32-36, завантажень (107)
7 Яценко В. В.
Полторецький С.П.
Рогальський С.В.
Січкар А.О.
АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ALLIUM AMPELOPRASUM VAR. AMPELOPRASUM L.
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-37-45
УДК: 635.262-047.44, стор. 37-45, завантажень (189)
8 Юхно В. М.
Бараболя О. В.
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-46-51
УДК: 664.661:664.665, стор. 46-51, завантажень (155)
9 Бараболя О. В.
Кущ Л.І.
Дудник С.О.
Дубова Г.Є.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ІЗ СУБПРОДУКТІВ ТА ГАРБУЗА ДЛЯ КРАФТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-52-57
УДК: [330.3:664]:[635.62:637.514.9], стор. 52-57, завантажень (110)
10 Герасимчук О.П.
Костецька К.В.
Чернега А.О.
СОРТОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-58-63
УДК: 664.784:631.526.3, стор. 58-63, завантажень (86)
11 Герасимчук О.П.
Костецька К.В.
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ВНЕСЕННЯ РІЗНИХ ДОЗ ТА ТЕРМІНІВ ЕЛЕМЕНТІВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-64-69
УДК: 664.784:631.526.3, стор. 64-69, завантажень (157)
12 Костецька К.В.
Герасимчук О.П.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СОЇ ФРАКЦІОНУВАННЯМ НАСІННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-70-76
УДК: 633.34:664.72, стор. 70-76, завантажень (114)
13 Войтовська В. І.
Любич В.В.
Третьякова С. О.
Приходько В. О.
ТЕХНОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ КРОХМАЛЮ РІЗНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ І СОРТІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗА ЙОГО БІОХІМІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-77-81
УДК: 664.23-021.465+-047.44:[631.526.3:633.15+633.17:664.64.016.8, стор. 77-81, завантажень (88)
14 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Желєзна В.В.
Новіков В. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА З ВИКОРИСТАННЯМ БОРОШНА ГАРБУЗОВОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-82-88
УДК: 664.64.016.8-048.34:664.641.2:635.621, стор. 82-88, завантажень (113)
15 Любич В.В. ЗНАЧЕННЯ ВИДУ ЖИРОЗАМІННИКА В ТЕХНОЛОГІЇ КЕКСІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-89-95
УДК: 664.31:664.664.4, стор. 89-95, завантажень (115)
16 Токар А.Ю.
Литовченко О.М.
Войцехівський В.І.
ФОРМУВАННЯ АРОМАТУ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-96-101
УДК: 663.3, стор. 96-101, завантажень (129)
17 Чецький Б.О.
Заморський В. В.
ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ ПРОДУКТИВНОГО ПРОЦЕСУ СОРТІВ ЯБЛУНІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-102-105
УДК: 634.11:634.1-15:634.1.055:634.1.076, стор. 102-105, завантажень (83)
18 Мацкевич О.В.
Кімейчук І.В.
Мацкевич В.В.
Карпук Л.М.
МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ФУНДУКА
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-106-115
УДК: 602.7:634.54, стор. 106-115, завантажень (342)
19 Пушка І.М. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СКВЕРУ ІМ. І. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО М. УМАНЬ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-116-121
УДК: 712.4.01, стор. 116-121, завантажень (126)
20 Мостов’як С.М. ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ШКІДНИКІВ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-122-127
УДК: 632.7 : 634.723.1: 595, стор. 122-127, завантажень (142)
21 Григорєва А.В.
Мостов’як С.М.
ОСНОВНІ ФІТОФАГИ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-128-132
УДК: 633.15:632.7:632.93, стор. 128-132, завантажень (165)
22 Конончук О. Б.
Пида С.В.
Герц А. І.
Брощак І.С.
ПРОДУКТИВНІСТЬ І УРАЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ПОСІВІВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКА Й ОБРОБКИ ФУНГІЦИДОМ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-133-139
УДК: 631.582 633.16 661.163.2, стор. 133-139, завантажень (215)
23 Шинкарук В.Д.
Григорюк І. П.
Пида С.В.
Лихолат Ю. В.
ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО УЧЕНОГО-БІОЛОГА, ПРОФЕСОРА СТЕПАНА СТЕПАНОВИЧА КОСТИШИНА
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-140-142
УДК: 57(092), стор. 140-142, завантажень (65)