Уманський НУС | сьогодні: 06.01.2023

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СОЇ ФРАКЦІОНУВАННЯМ НАСІННЯ

Автор(и) Костецька К.В., , викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна (факультет інженерно-технологічний) Уманського національного університету садівництва, Уманський національний університет садівництва, Україна
Герасимчук О.П., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології та переробки зерна, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика 181 "Харчові технології"
рік номер журналу №1, 2022
сторінки 70-76 індекс УДК 633.34:664.72
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2022-1-70-76 (Лінк)
Аннотація У статті наведено дослідження якості насіння сої сортів різних строків збирання, що часто відрізняється своїми якісними показниками. Задля підвищення такої якості доцільно проводити фракціонування насіння за різними властивостями (геометричні розміри, густина ін.). Мета дослідження – вивчити питання формування якості насіння сої залежно від процесу його фракціонування. Для досягнення мети були поставленні наступні завдання дослідження: провести технологічну оцінку насіння сої раннього та пізнього сортів; встановити процес фракціонування та визначити його вплив на якість насіння. Предметом досліджень було насіння сої раннього сорту (вегетаційний період – 105 днів) та пізнього сорту (вегетаційний період – 120 днів). Об’єкт дослідження – це процеси формування якості насіння сої під час його фракціонування. Для дослідження використовували сита з круглими отворами діаметром: 6,0 мм, 5,5 мм, 5,0 мм, 4,5 мм, 4,0 мм, 4,25 мм, 4,0 мм, 3,37 мм, 3,5 мм, 3,25 мм, 2,5 мм, 2,0 мм, 1,0 мм. У результаті вимірів геометричних характеристик насіння сої, що вивчали встановлено, що насіння раннього сорту вирізняється більшими лінійними значеннями. Так, довжина насіння знаходилась в межах від 5,0 до 7,0 мм, ширина – від 4,0 до 7,0, а товщина – від 2,0 до 4,0 за середніх значень відповідно 6,0, 4,6 і 3,1 мм. В свою чергу, зерно сої пізнього сорту поступалося за їхніми середлніми лінійними показниками довжини, ширини і товщини на 8, 9 і 32% відповідно. За обома сортами спостерігали тенденцію до збільшення значення густини зі зменшенням розміру насіння. За допомогою фракціонування насіння можна запобігти самосортування насіння під час переміщенні та струшуванні, та в результаті ефективного очищення, покращити його якість, відокремивши зерно з більшим вмістом білка.
Ключові слова соя, насіння, якість, дослідження, фракціонування, ранньостиглий сорт, пізньостиглий сорт
Завантажити файл    (завантажень: 69)