Уманський НУС | сьогодні: 24.10.2023

ВИВЧЕННЯ МІЦНОСТІ ГЕЛІВ ПРИ ДОДАВАННІ ГЛІЦЕРИНУ

Автор(и) Боковець С. П., , аспірант кафедри технології харчування, Сумський національний аграрний університет (м. Суми, Україна)
Перцевой Ф. В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології харчування, Сумський національний аграрний університет (м. Суми, Україна)
Рубрика 181 "Харчові технології"
рік 2022 номер журналу №2, 2022
сторінки 72-77 індекс УДК 663.916.7
Індекс DOI 10.32782/2310-0478-2022-2-72-77 (Лінк)
Аннотація Стаття присвячена вивченню міцності гелів на основі агару, фурцелларану, каппа-карагінану та желатину при додаванні гліцерину для встановлення діапазону концентрацій структуроутворювача та зв’язуючого компоненту в рецептурі кор- пусу для батончиків шоколадних. Особливість технологічного аспекту використання полісахаридів (агару, желатину, фурцелларану, карагінану) у харчо- вих продуктах, базується на їхній здатності надавати продуктам необхідних структурно-механічних властивостей. У дослідженнях були використані агар 1200 ТМ "Fujian Province" (Китай), фурцелларан TM Stagar (Эстония), желатин ТМ «Gelita» (Німеччина), каппа-карагінан, гліцерин ТМ BASF (Німеччина), для приготування розчинів використовували дистильовану воду. Дослідження міцності гелів визначали на приладі Валента після структуроутворення розчинів про- тягом 300×60 с за температури 20±2 °C. Експериментально досліджено залежність міцності структури модельних систем «агар 1,0 %-гліцерин-вода», «фурцелла- ран 1,5 %-гліцерин-вода», «каппа-карагінан 1,5 %-гліцерин-вода» та «желатин 4,0 %-гліцерин-вода». Гліцерин вноси- ли у модельні системи в інтервалі 10,0…50,0 % з кроком в 10,0 %. Науково обґрунтовано вплив гліцерину на міцність гелеподібних систем на основі агару, фурцелларану, каппа-карагіна- ну та желатину. Встановлено, що при додаванні гліцерину в інтервалі від 10,0 до 50,0 % у модельні системи на основі агару, фурцелларану та желатину, збільшується міцність структури гелю. Внесення гліцерину у систему на основі кап- па-карагінану є доцільним в інтервалі від 10,0 до 40,0 %. Додавання понад 40,0 % гліцерину призводить до зниження міцності гелю. Також встановлено, що система на основі фурцелларану характеризується значно меншими показниками міцності гелю в порівнянні зі зразками на основі агару, каппа-карагінану та желатину.
Ключові слова міцність гелю, агар, фурцелларан, каппа-карагінан, желатин, гліцерин, модельні системи, структурно-механічні властивості
Завантажити файл    (завантажень: 153)