Уманський НУС | сьогодні: 01.10.2020

Визначення енергії проростання та схожості насіння світчграсу

Автор(и) Доронін В. А., доктор с.-г. наук, професор, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Кравченко Ю. А., кандидат с.-г. наук, с.н.с., Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Бусол М. В., , старший науковий співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Доронін В. В., , молодший науковий співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Мандровська С. М., , старший науковий співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Рубрика Насінництво
рік 2015 номер журналу №1
сторінки 64-68 індекс УДК 633.63: 631. 531.12
Індекс DOI
Аннотація Свічграс (Panicumv virgatum L.) для України – нова культура. Але вирощування її на деградованих землях з метою виробництва твердого палива є актуальним. Розмноження цієї культури насінням є найсприятливішим способом. Насіння свічграсу характеризується високим станом спокою і, особливо відразу після його збирання. Чинні методи визначення якості насіння не можуть бути використані для оцінки інтенсивності проростання свічграсу, якому притаманний тривалий стан спокою. У статті висвітлені способи визначення інтенсивності проростання та терміну обліку енергії проростання і схожості насіння свічграсу. Встановлено, що попереднє охолодження насіння та його термін значно впливали на інтенсивність проростання насіння. Навіть охолодження упродовж чотирьох діб забезпечило підвищення інтенсивності проростання на сьому добу після сівби за пророщування при постійній температурі 20°С на 15% порівняно з контролем. За пророщування насіння при перемінній температурі після попереднього охолодження упродовж чотирьох діб на 10-ту і подальші дати обліку інтенсивність проростання була значно вищою, ніж за пророщування при постійній температурі, що зумовлено впливом пониженої температури на стан спокою насіння. Датою обліку енергії проростання насіння прийнято мінімальну кількістю діб, упродовж яких проростає максимальна кількість насіння культури. Тобто, терміном обліку енергії проростання насіння свічграсу встановлено 10-у добу після його сівби
Ключові слова інтенсивність проростання, термін обліку, температура, охолодження насіння, стан спокою, енергія проростання.
Завантажити файл    (завантажень: 485)