Уманський НУС | сьогодні: 22.04.2024

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-0478#), ISSN 2310-046X (Print) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-046X)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва»!

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вам, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» віднесено до категорії Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

 

Останній номер - №2, 2023

1 Шлапак В. П.
Коджебаш А. В.
Парубок М.І.
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ПАРКУ «ПЕРЕМОГА» М. ЧЕРКАСИ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-111-117
УДК: 712.253(477.46), стор. 111-117, завантажень (99)
2 Пушка І.М. ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРКОВОГО СЕРЕДОВИЩА З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-106-110
УДК: 712.2, стор. 106-110, завантажень (141)
3 Осіпов М.Ю. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ САДІВНИКА: АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ І ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ ЕКСПЕРТІВ У ГАЛУЗІ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-100-105
УДК: 635.9:712:331, стор. 100-105, завантажень (158)
4 Мамчур Т.В.
Парубок М.І.
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ДЕНДРОФЛОРИ СТУДМІСТЕЧКА УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-83-99
УДК: 712.4:005.52:551.581.2(477.46), стор. 83-99, завантажень (154)
5 Кобець О. В. ПЛАНУВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ДАЧНИХ ДІЛЯНОК У М. ЗАПОРІЖЖЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-77-82
УДК: 712.26(477.64), стор. 77-82, завантажень (88)
6 Т. О. Бойко
А. М. Ворона
АНАЛІЗ СТАНУ КВІТНИКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-71-76
УДК: 712.4 / 635.92, стор. 71-76, завантажень (119)
7 Яковенко Р.В.
І. М. Трушев
РІСТ І ВРОЖАЙНІСТЬ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ СОРТУ ЧЕМПІОН АРНО ЗАЛЕЖНО ВІД ОПТИМІЗОВАНОГО УДОБРЕННЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-64-70
УДК: 634.11:631.8, стор. 64-70, завантажень (286)
8 А. В. Штірбу
В. В. Власов
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВЕДЕННЯ КУЩІВ НА ВИНОГРАДНИКАХ В УМОВАХ СТЕПУ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-57-63
УДК: 634.8.044, стор. 57-63, завантажень (129)
9 М. М. Цандур АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ПЛОДІВ АКТИНІДІЇ В УМОВАХ ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-50-56
УДК: 634.7-021.4(477.7), стор. 50-56, завантажень (114)
10 В. В. Карпенко ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У КОНТРОЛЮВАННІ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ПОСІВІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-43-49
УДК: 633.11-027:236:631.87:632.913, стор. 43-49, завантажень (80)
11 Заболотний О.І. ФОТОСИНТЕТИЧНА ТА ЗЕРНОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-38-42
УДК: 632.954:631.811.98:633.19, стор. 38-42, завантажень (72)
12 Улянич О.І.
Шевчук К.М.
І. О. Кучер
ОЦІНКА БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО ЗА ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-32-37
УДК: 635.4: 635.7 (477.46), стор. 32-37, завантажень (237)
13 Січкар А.О.
Вишневська Л. В.
Рогальський С.В.
Кравченко В.С.
Притуляк Р.М.
РОСЛИННІ ЗАЛИШКИ ЗМІШАНИХ ПОСІВІВ ЯК ФАКТОР ПОЛІПШЕННЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТУ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-27-31
УДК: 633.15:633.2:636.085:633.3, стор. 27-31, завантажень (254)
14 Поліщук В.В.
Д. В. Коновалов
А. П. Іваницька
С. О. Ляшенко
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЙ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-20-26
УДК: 575.827.633.11, стор. 20-26, завантажень (81)
15 Єщенко В.О.
Ю. І. Накльока
Г. В. Коваль
ФІЗИЧНИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА МІНІМАЛІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-13-19
УДК: 631.51, стор. 13-19, завантажень (140)
16 Д. А. Дерев’янко
В. М. Поліщук
Р. С. Грудовий
О. Д. Дерев’янко
ОБГРУНТУВАННЯ УДАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ЙОГО ТРАВМУВАННЯ ПІД ЧАС РУХУ ПО ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНОГО РЕШЕТА ВІБРОСЕПАРАТОРА
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-2-7-12
УДК: 631.354:633.1, стор. 7-12, завантажень (135)