Уманський НУС | сьогодні: 27.06.2020

№2, 2019, 2019

1 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Желєзна В.В.
Новіков В. В.
ВМІСТ ВІТАМІНІВ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-3-6
УДК: 631.816.11:633.11, стор. 3-6, завантажень (88)
2 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Хоміна В. Я.
Кравченко В.С.
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА СТОЛОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ ТА ФУНГІЦИДІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-7-11
УДК: 635.11:631.81.095.337:631.559, стор. 7-11, завантажень (52)
3 Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Дрига В. В.
Доронін В. В.
Карпук Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ СХОЖОСТІ НАСІННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО (PANICUM VIRGATUM L.)
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-12-16
УДК: 633.63: 631. 531.12, стор. 12-16, завантажень (46)
4 Кирилюк В.П. СТРУКТУРА СУМАРНОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ КУКУРУДЗИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-17-21
УДК: 551.573:633.15, стор. 17-21, завантажень (31)
5 Іванюк В. Я. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСІННЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-22-24
УДК: 633.11:632.954, стор. 22-24, завантажень (36)
6 Лагуш Н. І. ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ЗЕРНО-ПРОСАПНІЙ СІВОЗМІНІ НА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-25-28
УДК: 631.559:633.11: 633.32, стор. 25-28, завантажень (36)
7 Любченко І. О.
Рябовол Л.О.
Любченко А. І.
МОРФОГЕНЕЗ СОЛЕСТІЙКИХ КЛІТИННИХ ЛІНІЙ РИЖІЮ ЯРОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-29-32
УДК: 581.143.5:[576.53:633.85], стор. 29-32, завантажень (39)
8 Погромська Я. А. МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-33-38
УДК: 631.46; 361.48; 579.64, стор. 33-38, завантажень (40)
9 Бахмат М. І.
Ткач О. В.
ВПЛИВ СТРОКУ СІВБИ І ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ НА ПОЛЬОВУ СХОЖІСТЬ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-39-42
УДК: , стор. 39-42, завантажень (28)
10 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Вергеліс В. І.
МОРФОГЕНЕЗ ПРОРОСТКІВ І ПОСІВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСІННЯ БОБІВ КОРМОВИХ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕТАРДАНТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-43-47
УДК: 581.4:633.35:631.811.98, стор. 43-47, завантажень (27)
11 Шевчук В. В.
Дідур І. М.
ДІЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА МОРФОГЕНЕЗ ПРОРОСТКІВ І ЛАБОРАТОРНУ СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ГОРОХУ ОЗИМОГО СОРТУ НС МОРОЗ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-48-53
УДК: 633.35:631.811.98, стор. 48-53, завантажень (43)
12 Князюк О. В.
Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Липовий В. Г.
Ватаманюк О. В.
РІСТ, РОЗВИТОК ТА НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕТАРДАНТІВ, СТРОКІВ ТА СПОСОБУ СІВБИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-54-58
УДК: 631.547:633.884:631.811.98, стор. 54-58, завантажень (29)
13 Благополучна А. Г.
Ляховська Н. О.
ВПЛИВ ХІТОЗАНОВОГО ПОКРИТТЯ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЯГІД СУНИЦІ ПІД ЧАС ХОЛОДИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-59-61
УДК: 664.8.037.1, стор. 59-61, завантажень (58)
14 Калашник О. В.
Мороз С. Е.
Кайнаш А. П.
Бородай А. Б.
Заркуа К. Р.
ОЦІНЮВАННЯ ПЛОДІВ КІВІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ПАКУВАННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-62-68
УДК: 634.6, стор. 62-68, завантажень (44)
15 Снітинський В. В.
Дидів А. І.
Качмар Н. В.
Багдай Т. В.
ВПЛИВ ЙОНІВ КАДМІЮ НА ФЕНОЛОГІЧНУ ДИНАМІКУ АКТИВНОСТІ ПЕРОКСИДАЗИ У ЛИСТКАХ BETA VULGARIS L. ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ТА МЕЛІОРАНТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-69-74
УДК: 504.064:635.112/631.8, стор. 69-74, завантажень (27)
16 Врадій О. І. ВПЛИВ ТЕРМІНУ ВИМОЧУВАННЯ У ВОДНО-СОЛЬОВОМУ РОЗЧИНІ ГРИБІВ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ В НИХ ЦИНКУ ТА МІДІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-75-78
УДК: 574.64:582.287.23:504.5, стор. 75-78, завантажень (33)
17 Матусяк М.В.
Варгатюк О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ КИПАРИСОВІ ПРИ ОЗЕЛЕНЕННІ ТЕРИТОРІЇ БІОСТАЦІОНАРУ ВНАУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-79-83
УДК: 712.41:582.477, стор. 79-83, завантажень (45)
18 Пиж'янов В. В.
Поліщук В.В.
Балабак А. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО РИТМУ РОЗВИТКУ РОСЛИН АКТИНІДІЇ (ACTINIDIA LINDL.) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-84-88
УДК: 58:581.95:582.814:581.16:634.1/7, стор. 84-88, завантажень (27)
19 Полуніна О. В.
Майборода В. П.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ ДВОПРОВІДНИКОВИХ САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СТВОРЕННЯ ДВОХ ПРОВІДНИКІВ ОКУЛІРУВАННЯМ І ЩІЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ У РЯДУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-89-93
УДК: 338.31:634.1.03:634.11:631.541.5: 631.543.2, стор. 89-93, завантажень (48)
20 Мулюкіна Н. А.
Салій О. В.
Ковальова І. А.
Герус Л. В.
НОВІ ТЕХНІЧНІ ФОРМИ ВИНОГРАДУ СЕЛЕКЦІЇ ННЦ «ІВІВ ІМ. В. Є.ТАЇРОВА»
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-94-97
УДК: 634.836.12, стор. 94-97, завантажень (29)
21 Мельник О.В.
Терещенко М. М.
Шарапанюк О. С.
ОСВІТЛЕНІСТЬ КРОНИ ЯБЛУНІ ПІД ГРАДОЗАХИСНОЮ СІТКОЮ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ ҐРУНТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-98-102
УДК: 634.11:631.542(477.4), стор. 98-102, завантажень (22)
22 Ковальова І. А.
Скрипник В. В.
Герус Л. В.
Мулюкіна Н. А.
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ РІВНЯ ПРОЯВУ КОМПЛЕКСУ ОЗНАК ІНТЕРЕСУ БЕЗНАСІННЕВИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СЕЛЕКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-103-109
УДК: 634.836:581.522.4, стор. 103-109, завантажень (31)
23 Ібрагімов К.Х. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛЕЖКОСТИ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ И ДРУГИХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-110-113
УДК: , стор. 110-113, завантажень (18)
24 Медвідь В. С. ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ EURYGASTER INTEGRICEPS PUT. У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-114-118
УДК: 633.11. 632, стор. 114-118, завантажень (29)
25 Патика В.П.
Григорюк І. П.
Карпенко В.П.
Конончук О. Б.
ПРОФЕСОР СВІТЛАНА ПИДА: НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, ОСОБИСТІСТЬ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-119-124
УДК: 57(092), стор. 119-124, завантажень (29)